Convocator Conventie Nationala

In conformitate cu art. 9.1.2. si 9.1.3. din statut, Dragos Vilceanu – presedintele ABI, convoaca Conventia Nationala Extraordinara a asociatiei in data de 01.02.2012 ora 10:00 la sediu asociatiei din str. Delea Noua nr.3 et.5

Ordinea de zi:
– alegerea vice-presedintelui pe relatii cu organizatiile internationale si autoritatile;
– alegerea vice-presedintelui de dezvoltare;
– alegerea comisiei de cenzori formata din trei persoane.

Extras din statutul ABI:
5.1. Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi:

c) de a alege si a fi alesi in organele de conducere ale asociatiei;
d) de a face propuneri la ordinea de zi a sedintelor Consiliului Director, Comitetului
Executiv si Conventiei Nationale, de a prezenta apeluri, motiuni, amendamente, etc.;

Regulamentul de organizare al alegerilor:
Fiecare membru are dreptul de a face propuneri pentru fiecare functie aleasa. Propunerile se trimit in scris pe adresa asociatiei: secretariat@abi.org.ro.
Pentru validarea candidaturii, persoanele nominalizate vor trimite asociatiei o scrisoare de intentie insotita de un CV.
Alegerile vor avea loc prin vot deschis in cadrul Conventiei Nationale Extraordinare, in conformitate cu statului asociatiei.

Secretariat ABI – 13.01.2012

Lucreaza cu un broker acreditat

Educatie

Toti membrii ABI au pregatire teoretica de specialitate si diploma oficiala de broker imobiliar recunoscuta de autoritati.

Etica

Comisia de etica ABI vegheaza pentru respectarea codului etic si pentru asigurarea unui climat adecvat de respect fata de clienti.

Protectia consumatorilor

In relatia contractuala cu clientii, brokerii ABI folosesc formulare standardizate care respecta legislatia in vigoare cu privire la protectia consumatorilor.