20 de burse ABI pentru Master in imobiliare

Programul de Master “Economia Afacerilor Imobiliare” din cadrul ASE este reluat incepand din 2015. Masterul a fost lansat in anul 2005 de Academia de Studii Economice Bucureşti, fiind primul de acest fel din tara. Din pacate, criza din domeniul imobiliar a dus la disparitia acestuia, dar acum ne bucuram sa va anuntam ca acesta se va relua.

Pentru ca educatia profesionala a brokerilor reprezinta un obiectiv fundamental al Asociatiei Brokerilor Imobiliari, ABI sustine acest program de Master prin acordarea a 20 de burse in valoare de 4.000 de lei pentru primul an de scolarizare, cu scopul de a incuraja brokerii imobiliari sa se inscrie la acest program de Master.

1. Facilitati oferite de bursa ABI

Toti membrii ABI care participa la acest program de Master beneficiaza de urmatoarele facilitati:

  • cotizatie anuala membru ABI in valoare de 250 lei
  • kit de identitate broker ABI in valoare de 100 lei
  • curs oficial de broker imobiliar recunoscut de Min. Muncii si Min. Educatiei in valoare de 500 lei
  • intrare gratuita la seminariile si cursurile ABI in valoare de 500 lei

In plus, utilizatorii softului Pitagora.com.ro (cel mai ravnit CRM imobiliar), care participa la acest program de Master beneficiaza de urmatoarele facilitati:

  • site de agentie imobiliara 100% personalizat si automatizat in valoare de 600E

Buget total Bursa de studii oferit de ABI si Pitagora.com.ro: 4000 lei/primul an

2. Obiectivele programului de Master

a) să formeze specialişti şi manageri de vârf pe piaţa imobiliară;

b) să ofere oportunităţi de educaţie pentru absolvenţii ce urmăresc o carieră în:

–  dezvoltarea afacerilor în domeniul finanţării, dezvoltării, managementului şi intermedierii de proprietăţi imobiliare;

–  evaluare şi consiliere în domeniul imobiliar;

–  departamente specializate în evaluarea şi analiza proprietăţilor imobiliare din bănci comerciale şi instituţii de investiţii;

–  diviziile specializate în ipotecare din cadrul companiilor de asigurări, fonduri de pensii etc.;

–  departamente/agenţii guvernamentale specializate în domeniul imobiliar sau administrării proprietăţilor imobiliare;

–  consultanţă, brokeraj şi cercetare în domeniul imobiliar.

3. Calendar activitati Masterat ASE, anul universitar 2015-2016

1.Înscrieri 20-24 iulie (între orele 9:00 -17:00)

2. Afişarea programării examenului de competenţă lingvistică pentru programele de masterat cu predare în limbi străine 25 iulie

3. Susţinerea examenului de competenţă lingvistică pentru programele de masterat cu predare în limbi străine şi afişarea rezultatelor sale 27 iulie

4. Afişarea repartizării pe săli pentru susţinerea testului-grilă 27 iulie

5. Susţinerea testului-grilă 28 iulie

6. Afişarea listei candidaţilor repartizaţi pe locuri finanţate de la buget şi taxă 28 iulie

7. Depunerea diplomelor de bacalaureat în original şi a diplomelor de licenţă / adeverinţelor de absolvire (pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor în sesiunea 2015), în original, plata a ½ din taxa anuală de şcolarizare, depunerea cererilor de renunţare, restituirea, la cerere, a dosarelor 29-30 iulie (între orele 9:00 -16:00)

8. Afişarea listelor candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget şi taxă, cât şi a celor respinşi, pe programe 30 iulie

9. Semnarea contractelor de studii 14-30 septembrie

10. Înmatricularea în anul I Prima săptămână a anului universitar 2015-2016

4. Acte necesare pentru înscriere

–  Diploma de licenţă (sau echivalentă), în original sau copie legalizată (pentru absolvenţii promoţiei 2015, adeverinţă de absolvire cu examen de licenţă, cu precizarea mediilor aritmetice ale anilor de studii, a mediei examenului de licenţă, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de licenţă);

–  Foaia matricolă sau suplimentul la diploma de la programul de licenţă, în original sau copie legalizată (cu excepţia absolvenţilor promoţiei 2015);

–  Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată;

–  Adeverinţă medicală;

–  Certificat de naştere (copie legalizată);

–  Certificat de căsătorie, dacă este cazul (copie legalizată);

–  Copie după cartea de identitate;

–  Două fotografii ¾;

–  Bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere (se achită la casieriile A.S.E.).

Pentru a beneficia de facilitatile oferite de ABI va rugam sa ne contactati la secretariat@abi.org.ro sau la 0731.010.145

Detalii suplimentare despre program gasiti pe site-ul ASE: www.ase.ro

Bafta la examene!

Lucreaza cu un broker acreditat

Educatie

Toti membrii ABI au pregatire teoretica de specialitate si diploma oficiala de broker imobiliar recunoscuta de autoritati.

Etica

Comisia de etica ABI vegheaza pentru respectarea codului etic si pentru asigurarea unui climat adecvat de respect fata de clienti.

Protectia consumatorilor

In relatia contractuala cu clientii, brokerii ABI folosesc formulare standardizate care respecta legislatia in vigoare cu privire la protectia consumatorilor.