Master imobiliar ASE Bucuresti 2016-2018

ase

S-a lansat programul de master Economia Proprietatilor Imobiliare din cadrul ASE – Facultatea de contabilitate. Directorul programului este Prof. univ. dr. Ion ANGHEL – Presedinte European Real Estate Society (ERES).

Programul beneficiază de suportul ANEVAR privind echivalarea formării profesionale în domeniul evaluării pentru absolvenţii cursurilor Programului de studii universitare de masterat “Economia Proprietăților Imobiliare”. Absolvenţii care au urmat cursurile Programului de masterat “Economia Proprietăților Imobiliare”, pot obţine o diplomă de absolvire a cursului de formare în specializarea evaluator de proprietăţi imobiliare, eliberată de către ANEVAR în baza acordului cu asociaţia profesională.

 

Durata programului
Doi ani, respectiv patru semestre.
Program de cursuri şi seminarii
De patru ori pe săptămână, între orele 18,00 – 21,00;
Plan de invatamant
Semestrul I
Bazele evaluării proprietăţilor imobiliare
Drepturile de proprietate şi celelalte drepturi
Fundamentele arhitecturii şi urbanismului
Economia utilizării terenului
Semestrul II
Piaţa imobiliară. Piaţa de capital
Evaluarea proprietăţilor imobiliare
Analiza investiţiilor imobiliare
Inspecţia şi descrierea proprietăţilor imobiliare
Semestrul III
Finanţarea proprietăţilor imobiliare
Analiza, contabilitatea şi fiscalitatea proprietăţilor imobiliare
Managementul proprietăţilor imobiliare
Consultanţă imobiliară
Semestrul IV
Dezvoltarea proprietăţilor imobiliare
Seminar ştiinţific
Practica de specialitate

Perioada de înscriere
25 – 27 iulie 2016, între orele 9:00-16:00
Taxa de înscriere
200 RON. Se achită la casieriile A.S.E.
Taxa de şcolarizare
4.000 lei/an. În perioada 02-03 august 2016 se achită la casieriile A.S.E. taxa aferentă primului semestru.
Acte necesare pentru înscriere
 Diploma de licenţă (sau echivalentă), în original sau copie legalizată (pentru absolvenţii promoţiei 2016, adeverinţă de absolvire);
 Foaia matricolă sau suplimentul de diploma de la programul de licenţă, în original sau copie legalizată (cu excepţia absolvenţilor promoţiei 2016);
 Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată;
 Adeverinţă medicală;
 Certificat de naştere (copie legalizată);
 Certificat de căsătorie, dacă este cazul (copie legalizată);
 Copie după cartea de identitate;
 Două fotografii ¾;
 Bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere (se achită la casieria ASE).

Mai multe detalii gasiti pe www.ase.ro

Lucreaza cu un broker acreditat

Educatie

Toti membrii ABI au pregatire teoretica de specialitate si diploma oficiala de broker imobiliar recunoscuta de autoritati.

Etica

Comisia de etica ABI vegheaza pentru respectarea codului etic si pentru asigurarea unui climat adecvat de respect fata de clienti.

Protectia consumatorilor

In relatia contractuala cu clientii, brokerii ABI folosesc formulare standardizate care respecta legislatia in vigoare cu privire la protectia consumatorilor.