Extrase de Carte Funciara online

ANCPI

Avem placerea sa va anuntam ca ANCPI a dezvoltat si operationalizat o platforma on-line pentru furnizarea serviciilor sale. Sistemul este 100% operational si poate fi folosit de oricine este interesat prin crearea unui cont ca pe orice site de interent si plata extraselor prin card bancar.

Platforma este disponibila la adresa http://epay.ancpi.ro si in acest moment permite obtinerea extraselor de carte funciara pentru informare.

Durata obtinerii extraselor de carte funciara pentru informare, aferente celor circa 10 milioane de imobile inregistrate in sistemul informatic integrat de cadastru si carte funciara, este de cateva minute, iar plata tarifului aferent se efectueaza on-line cu cardul bancar.

Tariful pentru eliberarea on-line a extraselor de carte funciara pentru informare este de 20 lei/imobil fara plata unui tarif de urgenta.

In cazul in care cartea funciara nu este convertita in format electronic, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara va efectua conversia acesteia, iar extrasul de carte funciara pentru informare va fl eliberat on-line, dar in termenul de eliberare in regim normal.

 

Extrasul de carte funciara pentru informare generat prin Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara Informatic Integrat de Cadastru si Carte Funciara gestionat de catre ANCPI, contine informatiile active din cartea funciara, la data generarii.

Acest extras este valabil, in conditiile prevazute de art. 5-7 din Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, coroborat cu art. 3 si art. 8 din OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale pentru modificarea si completarea unor acte normative, in format electronic, pentru activitati si procese administrative prevazute de legislatia in vigoare.

 

Felicitari ANCPI pentru aceasta realizare!

 

Lucreaza cu un broker acreditat

Educatie

Toti membrii ABI au pregatire teoretica de specialitate si diploma oficiala de broker imobiliar recunoscuta de autoritati.

Etica

Comisia de etica ABI vegheaza pentru respectarea codului etic si pentru asigurarea unui climat adecvat de respect fata de clienti.

Protectia consumatorilor

In relatia contractuala cu clientii, brokerii ABI folosesc formulare standardizate care respecta legislatia in vigoare cu privire la protectia consumatorilor.