Codul Etic European

Membrii ABI au aderat la Standardul Imobiliar European

Statele europene, printre care Austria, Anglia, Belgia, Franța, Germania, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia si Romania, au elaborat impreuna un Standard Imobiliar European care reglementeaza cerințele pentru serviciile prestate de agenţii imobiliari.

Standardul este oblogatoriu pentru toti membrii ABI, iar obligatiile ce revin din standardul european sunt transpuse in relatia cu consumatorii de servicii imobiliare prin Codului Etic si Standardul de bune practici.

Codul Etic European

Agenţii imobiliari au obligaţia de a se asigura că acestia si tot personalul colaborator este informat şi aderă la codul etic de mai jos şi respectă normele şi standardele profesionale de bună practică.

Agentul imobiliar are obligaţia de a nu refuza prestarea serviciilor profesionale echitabile unei persoane pe baze discriminatorii.

Agentul imobiliar are obligaţia de a proteja şi promova interesele legitime ale clienților săi.

Agentul imobiliar are obligaţia de nu face presiuni pentru a primi sarcini sau pentru a finaliza tranzacții.

Agentul imobiliar are obligaţia de a se asigura că nu sunt dezvăluite informațiile clientului, cu excepția cazurilor prevăzute de lege sau dacă dezvăluirea lor este esențială tranzacției.

Agentul imobiliar are obligaţia de a trata toate părțile în mod echitabil, respectându-le drepturile.

După caz, agentul imobiliar are obligaţia de a recomanda părții care nu este reprezentată de un agent imobiliar, să solicite consultanţă independentă.

Agentul imobiliar are obligaţia de a se asigura că onestitatea îi guvernează toate acțiunile şi interacțiunile de orice natură. Nu va accepta sarcini care îi depășesc cunoștințele, abilitățile şi experiența şi va examina minuțios detaliile când strânge informațiile necesare şi pregătește informațiile privind bunul imobiliar. Nu va face declarații false, înșelătoare sau exagerate.

Agentul imobiliar are obligaţia de a avea un comportament integru în toate acțiunile şi interacțiunile sale de orice natură. Agentul imobiliar are obligaţia de a asigura transparenta în reprezentarea relațiilor de afaceri între el şi alte părți implicate şi să evite conflictul de interese.

Agentul imobiliar are obligaţia de a promova concurenţa loială.

Agentul imobiliar are obligaţia de a se asigura că relațiile colegiale sunt guvernate de curtoazie şi respect.

Agentul imobiliar are obligaţia de a evita conflictele cu colegii care ar putea aduce atingere intereselor clienților.

 

Nerespectarea Codului Etic atrage raspunderea brokerului in fata Comisiei de Etica ABI.

Lucreaza cu un broker acreditat

Educatie

Toti membrii ABI au pregatire teoretica de specialitate si diploma oficiala de broker imobiliar recunoscuta de autoritati.

Etica

Comisia de etica ABI vegheaza pentru respectarea codului etic si pentru asigurarea unui climat adecvat de respect fata de clienti.

Protectia consumatorilor

In relatia contractuala cu clientii, brokerii ABI folosesc formulare standardizate care respecta legislatia in vigoare cu privire la protectia consumatorilor.