secretariat@abi.org.ro
0731-010-145
Cod Etic
CODUL ETIC AL BROKERULUI IMOBILIAR MEMBRU AL ASOCIATIEI BROKERILOR IMOBILIARI (ABI)
Prezentul cod este elaborat de catre Comisia de Etica din cadrul Asociatiei Brokerilor Imobiliari, si a fost supus dezbaterii publice in perioada 10 – 20 mai 2010 si a fost aprobat in sedinta Comitetului Executiv al ABI in data de 02.06.2010
I. SCOPUL CODULUI ETIC:
Codul Etic al ABI prezinta setul fundamental de reguli pe care brokerul/agentul imobiliar acreditat de ABI, il va respecta in desfasurarea activitatii sale.
II. TERMENI:
In acceptiunea prezentului Cod, termenii ,,broker imobiliar (agent imobiliar)’’, ,,client” si „contract” vor avea urmatoarea semnificatie:
1. Brokerul imobiliar (agentul imobiliar)
Brokerul imobiliar este persoana care actioneaza fie ca persoana fizica autorizata sa efectueze activitate de  agentie imobiliara, fie ca administrator, angajat sau colaborator al unei societati comerciale (agentie imobiliara) si care poate organiza si eficientiza procesul de tranzactionare imobiliara, atat in avantajul vanzatorului, cat si in beneficiul cumparatorului.
2. Clientul
Clientul este beneficiarul serviciilor brokerului imobiliar, asigurate pe baza de contract, putand avea calitatea de vanzator sau cumparator in tranzactiile de vanzare/cumparare de imobile, respectiv de proprietar/chirias in tranzactiile de inchiriere a acestora.
3. Contractul
Contractul este acordul de vointa dintre parti, in care sunt specificate conditiile de colaborare convenite de broker si client. Entitatea juridica (persoana fizica autorizata, societate comerciala) incheie contractul cu clientul prin intermediul brokerului.
III. RAPORTUL BROKER IMOBILIAR-CLIENT:
1.INFORMAREA CLIENTULUI:
Brokerul imobiliar va informa clientul, cu privire la toate aspectele tranzactiei imobiliare in speta, informatiile urmand a fi puse la dispozitia clientului cu promptitudine.
Brokerul imobiliar va aduce la cunostinta clientului sau, cazul in care informatiile de interes pentru incheierea tranzactiei, nu pot fi puse la dispozitie.
2. CONTRACTUL BROKER-CLIENT:
Contractul dintre broker si client va contine clauzele prevazute de Codul Civil Roman cu privire la  continutul contractului, cuprinzand de asemenea in mod obligatoriu, si urmatoarele:
- Pretul contractului denumit onorariu, platit de client pentru serviciile puse la dispozitie de catre broker, acestuia;
- Obligatiile financiare legale ale partilor, precum taxe, impozite, comsioane, onorarii, etc;
- Caracterul contractului, de a fi exclusiv sau nu. In cazul contractelor exclusive, vor fi prevazuti termenii si conditiile specifice acestora;
- Calitatea brokerului imobiliar de a actiona exclusiv ca mandatar al  clientului, sau in calitate de intermediar in tranzactie;
- Acceptul sau interzicerea sub-contractarii;
- Descrierea bunului imobil tranzactionat;
- Limitele de indeplinire de catre broker, a mandatului primit.
Pentru preintampinarea disputelor, respectiv pentru eficientizarea activitatii, este recomandat ca brokerii imobiliari sa incheie in ordine:
- Contract exclusiv de reprezentare;
- Contract de intermediere.
3. INFORMATII PRIVIND TRANZACTIA:
Brokerul imobiliar va aduce la cunostinta clientilor, obligatiile pe care le au partile implicate in tranzactie.
Brokerul imobiliar va lua masuri de pastrare a confidentialitatii datelor clientilor.
4. CONFLICTE DE INTERESE:
Brokerul imobiliar isi va desfasura activitatea avand in vedere preintampinarea oricaror conflicte de interese, urmand a comunica partenerilor existenta vreunui interes propriu cu privire la tranzactia incheiata/ intermediata.
IV. PRESTAREA SERVICIILOR:
1. ACORDUL DE PROMOVARE:
Orice oferta sau cerere imobiliara a clientului, va fi promovata de catre brokerul imobiliar numai pe baza acordului clientului. Se recomanda acordul in forma scrisa.
2. TRANZACTIILE:
Brokerul imobiliar va solicita vanzatorului/proprietarului bunului imobil tranzactionat, actele de proprietate asupra acestuia, respectiv comunicarea oricaror situatii legale precum sarcini/ipoteci, etc, de natura sa ingreuneze desfasurarea tranzactiei, respectiv orice date cu privire la aceasta, care pot servi sau deservi realizarii obiectului contractului.
Bunurile imobiliare care fac obiectul tranzactiilor incheiate/intermediate de broker, vor fi vizionate In locatie de catre acesta, respectiv de catre reprezentantii sai.
Brokerul imobiliar va face demersurile pentru vizionarea proprietatii de catre potentialii cumparatori/chiriasi, carora le va prezenta imobilul.
3. RECLAMATIILE
Brokerii acreditati de ABI vor solutiona cu promptitudine reclamatiile clientilor, supunandu-se controlului comisiei de etica a asociatiei, ale carei decizii au caracter executoriu.
De asemenea brokerul va informa clientul privind posibilitatea acestuia de a reclama serviciile prestate, direct Asociatiei Brokerilor Imobiliari.
4. CONDUITA BROKERILOR IMOBILIARI:
Brokerul imobiliar isi desfasoara activitatea in mod echitabil si impartial fata de clientii sai, fara a recurge la vreo forma de discriminare fata de acestia.
Brokerul imobiliar deserveste interesul legitim al clientilor sai, conform contractului incheiat cu acestia. Totusi, raporturile contractuale si obligatiile asumate fata de client, nu il absolva pe broker de obligatia de a avea raporturi bazate pe echitate si respectare a drepturilor, fata de toate partile care actioneaza in cadrul tranzactiilor incheiate/intermediate.
Brokerul va manifesta onestitate in raporturile cu toti clientii sai, acceptand doar solicitarile acestora care corespund capacitatii, cunostintelor si experientei sale profesionale. Totodata, brokerul imobiliar va efectua demersuri in vederea obtinerii informatiilor cu privire la bunul imobil tranzactionat, respectiv a oricaror detaliii cu privire la acesta, fara a face revendicari false, eronate sau exagerate, intocmind pe baza acestora, setul de informatii privind imobilul.
Brokerul imobiliar isi va desfasura activitatea, respectand normele legale privind concurenta loiala. In acest sens, brokerul va avea in vedere mentinerea si dezvoltarea unor relatii colegiale bazate pe respect si buna colaborare, preintampinand astfel prejudicierea intereselor clientilor.