secretariat@abi.org.ro
0731-010-145
Recomandari pentru starea de urgenta!
Toata societatea este afectata de instituirea starii de urgenta, iar masurile adoptate de Guvern pentru a ajuta economia se aplica si in industria imobiliara. Majoritatea agentiilor imobiliare sunt organizate juridic sub forma de IMM (Intreprinderi Micro, Mici si Mijlocii) sau PFA/II/IF si din acest motiv putem beneficia de facilitatile prevazute de actele normative. Facilitatile oferite de Guvern trebuie tratate separat pentru persoana juridica (agentia imobiliara) si separat pentru persoana fizica (agentul/brokerul imobiliar).
1. Este important sa obtineti CSU (certificatul pentru situatii de urgenta).
Cine poate solicita acordarea unui CSU?
Operatorii economici care, în urma instituirii stării de urgență au înregistrat reducerea încasărilor sau veniturilor în luna martie 2020 cu un procent de minim 25% față de media încasărilor sau veniturilor din perioada ianuarie – februarie 2020.
Acest document se poate obtine incepand cu 31.03.2020 de pe portalul: http://prevenire.gov.ro/
Mai multe informatii despre acest document gasiti aici: http://www.imm.gov.ro/ro/2020/03/27/obtinerea-certificatului-de-situatie-de-urgenta-intrebari-frecvente/
2. Drepturi/facilitati de care puteti beneficia ca persoana juridica, conform OUG 29 si 30/2020 (extras)
- Termenul de declarare și plată pentru obligațiile fiscale scadente la momentul publicării
prezentei ordonanțe de urgență (i.e., 21 martie 2020), rămâne 25 martie, dar nu se se
calculează și datorează dobânzi și penalități, iar aceste obligații nu se vor considera
restante, în sensul Codului de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu
modificările și completările ulterioare
- Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare,
cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare
stabilite prin hotărâri judecătorești în materie penală;
Măsurile de mai sus privind suspendarea și obligațiile fiscale accesorii vor înceta în
termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.
- Se prorogă până pe data de 30 iunie termenul de plată privind impozitul pe clădiri,
terenuri și mijloace de transport datorat la 31 martie 2020 (cu păstrarea bonificației
aferente, în ipoteza plății integrale a obligațiilor până la 30 iunie inclusiv).
- IMM-urile care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de
autorități și dețin certificatul de situație de urgență, beneficiază de amânarea la plată
pentru serviciile de utilități - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice si de
internet, precum și pentru plata chiriei aferente sediului social și sediilor secundare.
- Se instituie prezumția relativă de caz de forță majoră, împrejurarea absolut imprevizibilă,
invincibilă și impredictibilă la care se referă art. 1351 alin. (2) din Codul Civil, care rezultă
dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și combaterea
pandemiei, care a afectat activitatea IMM, afectare atestată prin certificatul de situație
de urgență. Prezumția poate fi răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de
probă. Caracterul imprevizibil se raportează la momentul nașterii raportului juridic
afectat. Nu vor fi impredictibile măsurile luate de autorități în conformitate cu actul
normativ care a instituit starea de urgență.
3. Daca sunteti organizati ca PFA
Persoanele fizice autorizate a căror activitate a fost afectată de instituirea stării de urgență beneficiază de vreo măsură de sprijin din partea Statului?
DA. Persoanele fizice autorizate se încadrează în categoria descrisă de art. XV al OUG nr. 30/2020, mai exact ”alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, care nu au calitatea de angajatori”. În situația în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial, în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, beneficiază, pe perioada stării de urgență, de o indemnizație egală cu salariul minim brut pe țară garantat în plată stabilit pentru anul 2020, acordată din bugetul general consolidat.
4. Daca aveti calitatea de angajat, atunci puteti beneficia de mai multe masuri de protectie sociala, de la somaj, suspendarea contractului de munca sau somajul tehnic.
Mai multe informatii legate de calitatea de angajat sau PFA gasiti aici:
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/intrebari-frecvente/5847-2020-03-23_intrebari-frecvente-somaj-tehnic-supravegherea-copiilor-servicii-sociale
Pentru informatii oficiale legate de perioada prin care trecem, folositi surse oficiale de informatii:
https://stirioficiale.ro/informatii
5. Amanarea ratelor pentru creditele bancare.
Daca aveti credite ca pe persoana juridica sau fizica, puteti solicita amanarea platii ratelor pana la 9 luni. Aceasta masura poate sa ne ajute pe plan personal, dar poate sa fie un factor perturbator pentru sistemul bancar, iar industria imobiliara depinde de finantarea bancilor si speram ca efectele sa nu fie negative. Ordonanta a fost publicata, dar deocamdata asteptam normele ca sa vedem cum se va aplica.
 
Fiti responsabili. Luati toate masurile care tin de voi pentru a evita raspandirea virusului. Aceasta perioada va trece, iar noi trebuie sa fim sanatosi si pregatiti sa oferim consumatorilor servicii la cele mai inalte standarde profesionale.
 
ABI - Asociatia brokerilor Imobiliari
30.03.2020